Chính sách bảo mật thông tin khách hàng tại website makeuperaser.vn tuân theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử của chính phủ.

Chính sách bảo mật thể hiện cách thức mà MakeUp Eraser Việt Nam thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin và dữ liệu cá nhân của khách hàng thông qua website. MakeUp Eraser Việt Nam cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, đồng thời sử dụng các biện pháp thích hợp để bảo mật và bảo vệ các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website.

Trong trường hợp xảy ra truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát, MakeUp Eraser Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ tranh chấp, khiếu nại hoặc thiệt hại nào phát sinh truy cập trái phép đó.

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Để sử dụng được các dịch vụ của MakeUp Eraser Việt Nam, khách hàng phải cung cấp một số thông tin như: họ tên, số điện thoại, địa chỉ, email và một số thông tin khác nhằm giúp chúng tôi xác định phần thanh toán và giao hàng chính xác cho người nhận. Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Website makeuperaser.vn không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

Chúng tôi lưu trữ bất kỳ thông tin nào khách hàng nhập cung cấp trên website nhằm phản hồi yêu cầu của khách hàng, đưa ra những gợi ý‎ cho từng khách hàng khi mua hàng tại website, nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ và liên lạc với người mua hàng khi cần.

Ngoài ra, các thông tin giao dịch gồm: lịch sử mua hàng, giá trị đơn hàng, phương thức vận chuyển và thanh toán cũng được makeuperaser.vn lưu trữ nhằm giải quyết những vấn đề có thể phát sinh về sau.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Việc sử dụng thông tin sẽ phục vụ những hoạt động sau:

– Gửi thông tin về đơn đặt hàng.

– Gửi thông tin giới thiệu sản phẩm mới và những chương trình khuyến mãi của makeuperaser.vn, thư cảm ơn, dịch vụ hỗ trợ khách hàng

– Nâng cao chất lượng dịch vụ kinh doanh, phục vụ của mình

– Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website

– Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

MakeUp Eraser Việt Nam sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4. Cá nhân hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Chúng tôi sẽ không thuê, bán hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của quý khách cho bên thứ ba không liên quan mà không có sự đồng ý của quý khách, trừ những điều được nêu trong thông báo bảo mật cá nhân này.

– Các bên thứ ba khác: Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc cung cấp những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ, của MakeUp Eraser Việt Nam và các bên thứ ba khác.

– Theo yêu cầu pháp l‎ý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp l‎ý.

– Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ‎ý‎ từ phía khách hàng.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty TNHH Giải Pháp Làm Đẹp Thông Minh Meraki là đơn vị thu thập và quản lý thông tin khách hàng thông qua website makeuperaser.vn

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Bất cứ thời điểm nào khách hàng cũng có thể truy cập và chỉnh sửa những thông tin cá nhân của mình theo các đường link thích hợp mà chúng tôi cung cấp.